Методична робота з класними керівниками

2020-2021 н.р.

2019-2020 н.р.

2018-2019 н.р.

2017-2018 н.р.

               Завдання МО класних керівників
 на 2017 – 2018 навчальний рік:  
 •   підвищення теоретичного рівня класних керівників  з питань морально-духовного виховання й вмінь застосовувати одержані знання в практичній діяльності, вдосконалення якості й форм роботи з громадянського виховання;
 •  формування інформаційного банку, необхідного для керування виховним процесом, реалізація творчих здібностей класних керівників й узагальнення передового педагогічного досвіду через організацію відкритих заходів виховного характеру, обмін досвідом;
 •   сприяння становленню й розвитку органів учнівського самоврядування, забезпечення єдиного принципового підходу до виховання й соціалізації учнів;
 •  координація зусиль класних керівників й батьківської громадськості на організацію спільної роботи з профорієнтації учнів.
 • виконання рекомендацій практичного психолога по підвищенню рівня вихованості учнів.
 • спрямувати роботу на реалізацію принципу особистого підходу до учня в педагогічній діяльності вчителів.
 • виховання учнів в дусі національної свідомості, людської гідності, патріота своєї держави.
 • збереження та зміцнення фізичного, морального та психічного розвитку дитини.
 • приділяти належну увагу формуванню дружнього колективу.
 • систематично проводити роботу з батьками по попередженню дитячого травматизму, збереженню здоров’я та життєдіяльності учнів.
 • проводити різноманітні бесіди з батьками по попередженню дитячої злочинності, на виявлення суїциду, бездоглядності дітей.
 • стежити за новинками педагогічної літератури, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.
 • приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя. 
 • посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень. 
 • приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації. . 
 • залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів. 

 • формування ціннісного ставлення до себе, людей, довкілля, Батьківщини;
 • формування гуманістичної, життєтворчої, духовно багатої та морально чистої особистості з глибоко усвідомленою національною та громадянською позицією;
 • забезпечення кожній дитині умов для саморозвитку та самовдосконалення;
 • формування розуміння кожною дитиною особистої ролі в розвитку рідного краю та всього суспільства;
 • виховання інтелігентності, високого рівня освіти та культури;
 • формування навичок економічного та екологічного мислення, виховання основних рис ділової людини;
 • формування вміння швидко пристосовуватись до безперервних змін у суспільстві, економіці; уміння соціально адаптуватись, шукати найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;
 • виховання уміння не губитися у швидкоплинному інформаційному просторі, вміння володіти собою в складних життєвих ситуаціях; дотримуватись самодисципліни, самоконтролю;
 • формування потреб постійного навчання, безперервної освіти;
 • виховання вміти спілкуватись з однолітками, в міжстатевих відносинах і різновікових колективах;
 • формування екологічного мислення, діалектичного світогляду, оптимістичного погляду на життя;
 • формування засад здорового способу життя.

                                       2016-2017 н.р.Проблема: «Педагогічні проблеми превентивного виховання»

Засідання 1. Організаційно-інструктивнеЗасідання 2.Робота класного керівника з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги


Засідання 3. Вчитель шукає підхід до батьків проблемних учнів.

Засідання 4. Крок до майстерності. Превентивне виховання


Засідання 5. Кроки до професії: формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки

 

  2015-2016 н.р

 САМООСВІТНЯ  РОБОТА  КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ НАД ПІДВИЩЕННЯМ РІВНЯ  ЇХ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ


       з/п
Прізвище, ім’я, по батькові класного керівника
Клас
Проблема, над якою працюватиме
Форма завершення
1
Дутчак
Марія Миколаївна
5
Згуртування класного колективу засобами привчання учнів до виконання загальноприйнятих норм та правил
Виховні та позакласні заходи
2
Шворак
Леся Михайлівна
6
Розвиток у ліцеїстів міжособистісного спілкування на основі гуманізму
Виховні та позакласні заходи
3
Михайлів
Галина Іванівна
7
Розвиток у ліцеїстів духовних та моральних цінностей
Виховні та позакласні заходи
4
Стефанків
 Вікторія Юріївна
8
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні історичних місць Західної України
Виховні та позакласні заходи
5
Мельник
Маряна Михайлівна
9
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні історії рідного краю
Виховні заходи
6
Вітвіцька
Анна Михайлівна
10-ЕК
Формування морально-етичних норм з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Проблемні дискусія
7
Тітаренко
Наталія Миронівна
11-ІТ
Підготовка молодої людини до професійного самовизначення

Виховні заходи

 Електронна версія зошита класного керівника на 2015-2016 н.р. 
                                                                                                                               клікни тут...

Немає коментарів:

Дописати коментар