На допомогу класному керівнику«Вчитель Нової школи – вихователь нового покоління,
користуватиметься свободою творчості і професійного розвитку.»

На сьогодні ключовими в суспільстві та системі освіти, зокрема повної загальної середньої освіти, є процес становлення Нової української школи, яка має закласти її новий зміст на основі формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, інноватор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя». 

Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української школи, має стати невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи наскрізно як через навчальні предмети, так і систему позакласної, позашкільної роботи, та орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема:
морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей),
соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).
Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, указами Президента України 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно- патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти», листі Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» .

Чинним на сьогоднішній день залишається документ «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОН України від 31.10.11 р. № 1243)»,який визначає ціннісні орієнтири виховного процесу.


 Виховна проблема над якою працює ліцей


"Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості"


Мета виховної роботи

"Розвиток  учнів особистісних ознак громадян української держави"


Виховна проблема над якою працює 
методичного об’єднання класних керівників
"Виховання високоморального підростаючого покоління, формування громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності"


Поради класному керівнику з проведення зборів

 • Перед початком зборів краще "залишити за дверима" поганий настрій.
 • Відведіть на проведення батьківських зборів не більше 1,5 години.
 • Найприємніший звук для людини - її ім'я. Покладіть перед собою список з іменами та по-батькові батьків.
 • Перед початком батьківських зборів оголосіть питання, які плануєте обговорити.
 • Не забудьте "золоте правило" педагогічного аналізу: починати з позитивного, потім говорити про негативне, завершувати розмову пропозиціями на майбутнє.
 • Попередьте батьків, що не вся інформація може стати надбанням дітей.
 • Подякуйте всім, хто знайшов час прийти (особливо татусів).
 • Дайте зрозуміти батькам, що ви добре розумієте, як важко дитині вчитися.
 • В особистій бесіді оцінюйте успіхи дітей щодо їх потенційних можливостей.
 • Доведіть до батьків думку, що "поганий учень" не означає "погана людина".
 • Батько повинен піти зі зборів з відчуттям, що він може допомогти своїй дитині.


Не варто:
 • Засуджувати присутніх батьків за неявку відсутніх.
 • Порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів.
 • Давати негативну оцінку всьому класу.
 • Переоцінювати значення окремих предметів.
 • Обирати для спілкування повчальний тон.
 • Осмислення підсумків батьківських зборів.


Підведення підсумків зборів починається на самих зборах - необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про підготовку до наступного зібрання. Важливо з'ясувати і ставлення батьків до проведених зборів, розумно заздалегідь підготувати необхідні опитувальні листи для фіксування їх оцінок і побажань. Все це згодом стане предметом роздумів для класного керівника.

Предметом аналізу повинні також стати:
 • явка батьків, причини відсутності;
 • персональний склад батьків, які залишилися на особисту бесіду;
 • запитання батьків в ході зборів, їх участь в обговоренні питань.


Інформація про підсумки батьківських зборів повинна бути доведена до адміністрації школи і колег-педагогів.
Тематика батьківських зборів:

Старша школа
 • Роль батьків у процесі вибору професії та самовизначенні підлітків.
 • Особливості старшого шкільного віку. Роль батьків у формуванні ціннісних орієнтацій.
 • Труднощі особистісного росту і їх вплив на навчання в школі.
 • Взаємодія класного керівника і батьків у формуванні класного колективу.
 • Професійні наміри і можливості учнів класу.


Презентація програми 

Підручники:

Немає коментарів:

Дописати коментар